ಅರಳುವಂತವರು

jas4

ಅರಳಿ ತೇಲಿಸುವ ಸುಗಂಧಿಗಳೆ
ಸೌಮ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಗಳೆ
ಎಳೆಎಳೆಯ ದಳ ದಳದ
ನವಿರು ಬಂಣದ ಕಂಣುಗಳೆ
ಹಸಿರ ಬೆನ್ನೇರಿ ಹೊಳೆಯುವ ಮಣಿಗಳೆ
ಮಧುರ ಪದ ದಳವರಳಿಸೆ ಬನ್ನಿರೇ ಬನ್ನಿ

ಮುಗುಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತುಂಬಿದ ಹಿಗ್ಗುಗಳೆ
ಹೆಣೆಹೆಣೆದು ಕೈ ಸೋಲದ
ಸರಳ ಬೆರಳುಗಳೊಡತಿಯರ
ಚಂದಮನ ಚುಂಬಕಿಯರೆ
ಮುದ್ದುಗಳ ತಲೆತುಂಬ ಕವನಗಳಾಗುವ ಸುಮಗಳೆ
ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊಡೆ ಒಡೆದಾವೆ ಹೇಳಿರೇ ಹೇಳಿ

ಪ್ರೇಮಗಾನದ ಮೇರು;
ಭಕ್ತಿ ವೈಭವದ ಸುಪ್ತಗಳೆ
ಮನ ಮನದ ಒಳಗೊಳಗೆ
ಶುಚಿ ಸಿಂಚನ ಬಿಂದುಗಳೆ
ಧಗೆಯ ಕಪ್ಪು ಹೊಯಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ
ಇಂಪುರಾಗದ ಬೆಳಕ ಹಾಡಿರೇ ಹಾಡಿ

ಅಳುವ ನಿಷೆ ಇಳಿವಲ್ಲಿ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ತಂಗಿಯರೆ
ಚಂದ್ರಮನ ಬಿಳಿನಗೆಗೆ
ಕಂಪು ಹಚ್ಚುವ ಕನಸುಗಳೆ
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲ ಸಂಮೋಹಿಗಳೆ
ನನಸುಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡದಿರೇ ಬಾಡದಿರಿ

                                                                                       (ತುಷಾರ, ಮೇ ೧೯೮೫ ಸಂಚಿಕೆ)

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s