ಮುಟ್ಟುವ ಹವಣಿಕೆ

Image

ಉದ್ದುದ್ದ ಕಾಲುಗಳು
ಹೂತುಹೋಗುವ ಮೊದಲೆ
ಪುಟಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ
ದ್ರವ ಆರಿದ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ
ಬೆವರಿಲ್ಲದ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ
ತಣಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ
ಕುಳಿತವರ ಮಂ(ಕುಂ)ಡೆ

ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು
ಕೊಂದೀತು ಬೆಂಕಿ
ಕಣ ಕಣದ ಒಳಗೆಲ್ಲ
ಕುಣಿಯುತ್ತಿವೆ ಕೆಂಡ
ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನಿತುಸಿರು
ಅರಿಯದೀ ಬಯಲು  ನಿಜದ ಹಸಿರು

ಹುಟ್ಟಿನ ಬಲೆಯ ಬಯಲಲ್ಲಿ
ಅನಂತ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಅಡಿಯ
ನಾವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ
ಬಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮಾಗಿದ್ದಾನೆ
ಇವನಿಗೆಲ್ಲಿ ಮೇವು
ಆಯಾಸಕ್ಕಾಸರೆಯ ಓಯಸಿಸ್ಸಿನ ನೀರು
ಕಂಠ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಭರ್ತಿ ಕಾಳು
ಮುಟ್ಟಲಿರುವನು ಏನು ಆ ದೂರ
ದಾಟಲಿದ್ದಾನೆಯೆ ಇಲ್ಲದುದರ ದ್ವಾರ !

ಝಳ ಮುಳುಗುವಾಗ
ಮರಳುವ ಮರುಳು ತಂಪು
ಛಳಿ ಧಾರೆಯದೇ ಘೋರ ನೆನಪು
ಬದಲಾಗದಿಲ್ಲಿ ಮರೆವಿನಾಸರೆಯುಂಟು
ಕಸುವು ಕಳೆಯದೆ ನಡೆಯೊಂಟೆ
ಹೂತು ಹೋಗುವ ಮೊದಲೆ
ಪುಟಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s