ಯಾವುದೀ ಕರಾರು

ImageImage

ಬಿಸಿಲ ಬಾಯಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ
ಮಲಗಿದ ಮೊಸಳೆ
ಕಣ್ಣು ಕಿರಿದು ಮಾಡಿ
ಬಾಯಾಕಾಶ ಮಾಡಿ
ಆಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ
ಬಿಟ್ಟ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಂತೆ
ಜಗತ್ತೇ ನಿಶ್ಚಲವಾದಂತೆ
ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆತ್ತಿದ ವಿಗ್ರಹದಂತೆ !
ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ
ಆನಂದ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ನತೆ
ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮೊಸಳೆಯಲ್ಲೆ
ಪ್ರತಿಮೆಯಾದಂತೆ!

ಪ್ರತಿಮಾ ಭಂಗಿಗೆ
ಭಂಗ ತರದೆಲೆ ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ
ಹಕ್ಕಿ ಹೊಕ್ಕಿತು ಮೊಸಳೆ ಬಾಯಿ
ಕುಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕಿತು
ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯಿತು
ಹಳೆಯ ಬೇಟೆಯ ತುಣುಕು
ಕೊಳೆವ ಮುನ್ನವೇ ತಿಂದರೆ
ಜೀವ ಆಪ್ಯಾಯತೆ
ಜಗದಗಲ ಭಯದಲ್ಲಿ
ಅನಾವರಣವಾಗಿದೆ ವಿಸ್ಮಯತೆ!

ಗರಗಸಗಳ ಸ್ವಚ್ಚತೆ
ದವಡೆಗಳ ದೃಢತೆಗೆ
ಹಕ್ಕಿ ಅಣಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ
ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಟೆಗೆ !?

ಯಾವ ಶೃಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಾಯಿತೀ
ಮಾತುಕತೆ ಎಂದಿನಿಂದ
ಈ ಕರಾರು?
ಒಕ್ಕಣೆ ಏನು ?
ರುಜು ಮಾಡಿದವರು
ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಯಾರು ?

ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುರಿಯದ ಕರಾರಿಗೆ
ಉಳಿದುಕೊಂಡ ನಂಬಿಕೆಗೆ
ಮೊಸಳೆ ಬಾಯಿಯೆ ತಪಸೀಲು
ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕುತ್ತಿರುವುದೆ ಠಸ್ಸೆ !

2 thoughts on “ಯಾವುದೀ ಕರಾರು

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s