ಮಂಡಗದ್ದೆಬದಿಯ ನೋಟ

Image

ಬಿದಿರು ಸಾವಿನ ಸಾಲುಸಾಲಿಗೆ
ಮುಳುಗಡೆಯ ಹಿನ್ನೀರ ತರ್ಪಣ
ದೀರ್ಘಬಾಳಿದ ಹಸಿರು ಹರಡಿದ
ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ
ಬೇರು ಬತ್ತಿದ ಕಪ್ಪು ಕಾಂಡದ ನಮನ
ಇದೆ ಇಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಗಾಳಿ
ಕಮಲ ಬಂದಿವೆ ದಳಗಳೊಂದಿಗೆ ತೇಲಿ
ಕಳೆದು ಉಳಿಯುವ ಉಸಿರಿಗೆ
ಹೊಸಹಸಿರು ಒಡೆಯುವ ಆಸೆಗೆ ನಿಮಗಿದು ಅರ್ಪಣ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s