ಹೀಗೇ ಬರೆದದ್ದು….

 tmp

ಅನೇಕ ಹಂಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳಗಿನ ಲಹರಿಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕೆನ್ನುವುದು,  ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಲಹರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಹಂಬಲಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೊಂದು.

ಹರಿದು ಹೋದದ್ದೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಿ, ಭೂತದಲ್ಲಿ ಸೋರದೇ ಹೋದದ್ದು ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತದಂತಿದೆ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಸರಿ.  ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಖಂಡತೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಲಾನತೆ ಸರಿಯೆಂದೂ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಡದ್ದು, ವಿವೇಚನೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ತೋಚಿದಂತೆ ಕೀಲಿಸೋಣ.

ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಡುವುದೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾಗುತ್ತವೆ.

‘ನಿನ್ನೆ’ ಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ.

Advertisements

One thought on “ಹೀಗೇ ಬರೆದದ್ದು….

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s