ಹೀಗೇ ಬರೆದದ್ದು….

 tmp

ಅನೇಕ ಹಂಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳಗಿನ ಲಹರಿಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕೆನ್ನುವುದು,  ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಲಹರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಹಂಬಲಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೊಂದು.

ಹರಿದು ಹೋದದ್ದೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಿ, ಭೂತದಲ್ಲಿ ಸೋರದೇ ಹೋದದ್ದು ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತದಂತಿದೆ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಸರಿ.  ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಖಂಡತೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಲಾನತೆ ಸರಿಯೆಂದೂ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಡದ್ದು, ವಿವೇಚನೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ತೋಚಿದಂತೆ ಕೀಲಿಸೋಣ.

ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಡುವುದೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾಗುತ್ತವೆ.

‘ನಿನ್ನೆ’ ಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ.

2 thoughts on “ಹೀಗೇ ಬರೆದದ್ದು….

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s