ತೆರೆ ಬಾಗಿಲ

Image

ಅಂಬೆಗಾಲ ಪೋರ
ಬೆಳಕಿನ ಚೋರ
ತರುತಿದ್ದಾನೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಹಿಡಿತುಂಬಾ ಪುಳಕ

ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಬರುತ್ತಾ
ಆವರಿಸುತ್ತಾನೆ ಒಳಗ
ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಸಣ್ಣ ಪದಗಳ
ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತಾ ಅಕ್ಷರಗಳ
ಮೂಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳ
ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಬೆಳಕ ಜಳಕ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s